Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhà Hùng Vương

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhà Hùng Vương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

……….O0O……….

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ – VĂN PHÒNG

 ( Số: 3256/2020/HĐVCHH )

 

 • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/16/2005 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 QH 13 ngày 26/11/2013 của  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Căn cứ Nghị định số 63 NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy định về chi tiết của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. .
 • Căn cứ vào sự thỏa thuận của hai bên .

Hôm nay ngày……….tháng………năm 202…….,tại Thành phố Hồ Chí Minh,chúng tôi gồm có:

Bên A: BÊN THUÊ DỊCH VỤ

 • Đơn vị :…………………………………………………………………………………………………..
 • Địa chỉ số : ……………………………………………………………………………………………
 • Đại diện bởi Ông ( Bà):……………………………
 • Điện thoại:…………………………………………..

BÊN B: BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN NHÀ HÙNG VƯƠNG

 • Người đại diện: ……………………….
 • Địa chỉ: : Số.48, Đường.50A, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh.
 • Mã số thuế: 0316324699
 • Điện thoại: 0845 442 442 – 0707 707 115
 • Số tài khoản:  13218497

Tại ngân hàng:  Ngân Hàng Thương Mại Á Châu { ACB } – PGD : Nguyễn Thị Tú

 • Sau khi thỏa thuận và thống nhất,hai bên tự nguyện ký hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển nhà với các điều khoản cụ thể sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên A đồng ý  thuê  bên B cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa với nội dung sau:

 • Địa điểm
 • Bên B nhận chuyển đồ cho Bên A tại:………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Đến số nhà : Số ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Thời gian và tiến độ thi công:

Thời gian nhận dịch vụ từ ……..h…… ngày :…….tháng…….năm 2020

đến…….giờ……. ngày……tháng………năm 202…….

GHI CHÚ:

-Trong trường hợp điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc vận chuyển( có thể gây ảnh hưởng tới an toàn tài sản) như mưa bão,lụt lội… Bên B có thể đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ.ngày vận chuyển thích hợp hơn sẽ được hai bên thống nhất lại.

-Trong trường hợp Bên A hoặc Bên B đơn phương hủy Hợp đồng thì sẽ phải bồi thường 20% so với tổng số tiền trong Hợp đồng đã ký cho bên còn lại.

 

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Giá thuê DV: ………………………….( VNĐ )..

(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………………… ( VNĐ )

 • Đặt cọc : …………………………. ( VNĐ )
 • (bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….( VNĐ )
 • Thời Gian Thanh Toán Hợp đồng :

Bên A thanh toán hết số tiền dịch vụ còn lại cho bên B ngay sau khi bên B hoàn thành nghiệm thu công việc và hai bên thanh lý hợp đồng .Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm mà không có lý do chính đáng Bên A phải chịu phạt chậm trả tiền dịch vụ cho Bên B theo lãi suất vay ngắn hạn của ngân hàng Bên B mở tài khoản tương ứng với thời gian trả chậm.

 • Phương thức thanh toán:                  Tiền mặt

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA HAI BÊN

 • Trách Nhiệm Và Quyền Lợi Của Bên A:

– Thông báo kế hoạch làm việc,nội dung,khối lượng công việc cho bên B biết để bên B bố trí người lao động.

– Bên A cử người coi,giữ tài sản khi bên B di chuyển tài sản,hàng hóa tại vị trí tập kết.đồng thời cử người đi áp tải hàng hóa nếu bên A phát  hiện tài sản,trang thiết bị,bị hưng hỏng phải

báo ngay (lập biên bản) trong ngày khi nhân viên  B có mặt tại địa chỉ mới.nếu không báo ngay bên B không chịu trách nhiệm khi đã thanh lý và trả hợp đồng cho bên B

Trách Nhiệm Và Quyền Hạn Của Bên B

– Đảm bảo và chịu trách nhiệm an toàn lao động trong quá trình vận chuyển.

– Làm đúng theo nộ dung yêu cầu công việc đã thống nhất tại bảng kê khai tài sản và yêu cầu công việc cần làm.

-Mọi sự đổ vỡ, hư hỏng hoặc mất mát tài sản của bên A  được xác định là lỗi của bên B thì bên B có trách nhiệm phải bồi thường giá trị tài sản đó theo giá thị trường tính theo thời điểm hợp đồng này ký kết.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng.Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc,hai bên bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ, nếu hai bên không tự giải quyết được thì đưa ra pháp luật và mọi phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải tuân theo.

Nếu sau ngày hợp đồng vận chuyển hoàn thành, hai bên không có vướng mắc gì, hợp đồng coi như tự thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành  02 bản,mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi ký kết.

 ĐẠI DIỆN BÊN A  

 (Đóng Dấu, Ký,Ghi Rõ Họ Tên )  

 ĐẠI DIỆN BÊN B         

 (Đóng Dấu, Ký,Ghi Rõ Họ Tên )      

 

BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN VÀ CÔNG VIỆC CẦN LÀM    

 

STTTÊN TÀI SẢNKÍCH THƯỚCTÌNH TRẠNGYÊU CẦU CÔNG VIỆC
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Phụ lục :……………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

          ĐẠI DIỆN BÊN – A

          (Ký,Ghi Rõ Họ Tên)          

        ĐẠI   DIỆN   BÊN  –  B

          (Ký,Ghi Rõ Họ Tên)          

CÔNG TY THHH VẬN TẢI VÀ CHUYỂN NHÀ HÙNG VƯƠNG

Đánh giá cho Bài viết này
×
Yêu cầu tư vấn